aloittelija,
harjoittelija,
sijoittamisesta kiinnostunut,
haluat kehittää itseäsi,
oppia sijoittamaan
ja toki, vaurastua :)Voit olla sijoittajana
Investime® on ratkaisu
moneen tarpeeseen!
Jo yli 25 vuotta!

 

 

kokenut sijoittaja,
rautainen ammattilainen,
salkunhoitaja,
tarjoat sijoituspalvelua,
sijoituskonsultointia,
tai hallinnoit
useita salkkuja

 


ETUSIVU REFERENSSIT ESITTELY AJANKOHTAISTA FAQ VERSIOPÄIVITYKSET PALAUTE TILAA HINNASTO YHTEYSTIEDOT

 


 
 

 

FAQ - usein esitettyjä kysymyksiä

Takaisin FAQ -sivulle

 

Uusmerkintä

Uusmerkinnässä vanhoille osakkeenomistajille tarjotaan oikeutta ostaa uusia osakkeita tiettyyn hintaan.

Okon tapauksessa aikoinaan yhdellä vanhalla osakkeella sai merkitä yhden uuden osakkeen 7,20 euron hintaan. Enderon tapauksessa uuden osakkeen saa merkitä 1,40 euron hintaan.

Luovutusvoiton verotuksessa on tullut muutoksia ja tämä on otettava huomioon uusmerkinnästä ostettujen osakkeiden kirjauksessa Investimeen.

----------------

Seuraavat poimittu sivustosta www.vero.fi

Luovutusvoiton verotusta koskevia tuloverolain (TVL) säännöksiä on muutettu lailla 728/2004. Tuloverolain muutoksiin liittyen perintö- ja lahjaverolakia on muutettu lailla 729/2004. Lait on vahvistettu 30.7.2004 ja ne tulevat voimaan 1.1.2005.

Maksullisen uusmerkinnän tapahtuessa merkinnän perusteena olevan osakkeen hankintamenon ja merkityn osakkeen hankintamenon yhteenlaskettu määrä jakautuu merkinnän perusteena olevalle osakkeelle ja uusmerkinnässä saadulle osakkeelle.

Esimerkki 2. A:lla on 1 B Oy:n osake, jonka hankintahinta on 100 euroa. B Oy järjestää uusmerkinnän, jossa B Oy:n osakkeenomistajat  saavat merkitä 1 B Oy:n osakkeen perusteella 1 uuden B Oy:n osakkeen 50 euron osakekohtaisesta merkintähinnasta. A käyttää merkintäoikeutensa.

Annin jälkeen A:lla on 2 B Oy:n osaketta. Merkinnän perusteena olevan osakkeen hankintahinnan (100 euroa) ja maksettu merkintähinnan (50 euroa) yhteenlaskettu määrä eli 150 euroa jaetaan merkinnän perusteena olevalle osakkeelle ja merkitylle uudelle osakkeelle. Kummankin osakkeen hankintameno on annin jälkeen 75,00 euroa.

-----------------

Kirjaukset Investimeen:

1. Merkintäoikeutta ei käytetä, vaan se myydään

Jos merkintäoikeus näkyy Investimen ylläpitämillä listoilla, kirjaa merkintäoikeus salkkuun kuten normaali ostokirjaus, hankintahinta- ja kulut nolla euroa.

Jos merkintäoikeutta ei ole Investimen pörssilistoilla, lisää* se ensin itse sinne ja kirjaa sen jälkeen salkkuun normaalina ostona.

Suorita sen jälkeen myyntikirjaus normaalisti.

2. Merkintäoikeus käytetään (lue myös kohta 4!)

Investimessä kaikki ostot kirjataan omina erinä. Alla oleva on tehtävä jokaiselle erälle erikseen.

!Varmista ensimmäisenä että Investimessä olevan salkkusi tilillä on riittävästi pääomaa  merkintäpäivänä tai sitä ennen!

Okon tapauksessa salkussa on esimerkiksi 100 Okon osaketta, hankintahinnaltaan 1200 euroa. Kaikki merkintäoikeudet käytetään ja uusia osakkeita merkitään 100 kappaletta hintaan 720 euroa (á 7,20).

Kirjaus suoritetaan osakevaihtona, tämä löytyy tapahtumien kirjaukset -ikkunasta.
A) Valitse ensimmäinen erä salkussa olevaa Okoa.
B) Etsi osake, mihin vaihdetaan, tässä tapauksessa Oko
C) Aseta vaihtopäiväksi sama päivä milloin merkintäoikeus tuli voimaan, Okolla 17.10.2005

D) Laske vanhojen osakkeiden ja uusien osakkeiden kappalemäärät sekä hankintahinnat yhteen ja anna summat uuden erän vastaaviin kenttiin.
E) Tulosta vaihto paperidokumentiksi itsellesi jos haluat ja suorita vaihto
F) Jos eriä on useita, tee sama kaikille.

HUOM: Älä kirjaa merkintäoikeutta salkkuun mikäli merkitset sillä uusia osakkeita, kirjaa suoraan uudet osakkeet.

Jos merkintäoikeudella saa uusia osakkeita, jotka yhdistetään myöhemmin vanhojen osakkeiden kanssa, on kyseessä tuleva osinko johon vain vanhoilla osakkeilla on oikeus, ei merkinnästä saaduilla osakkeilla. Muuten kyseessä on saman arvoiset osakkeet. Jos kirjaat merkinnästä saamasi osakkeet ennen osinkoa, varmista että Investime kirjaa osingot vain vanhoille osakkeille. Lisää osinko tarvittaessa manuaalisesti**.

3. Osa merkintäoikeuksista käytetään ja osa myydään

Jos myyt osan merkintäoikeuksista käyttämättä niitä, kirjaa salkkuun vain sen verran mitä myyt.  Niitä merkintäoikeuksia, jotka käytät, ei tarvitse kirjata salkkuun. Merkintäoikeuden hankintahinta ja -kulut ovat nolla euroa. Kun myyt ne, verottaja käyttää hankintameno-olettamaa 20% (2009).

4. Kaikki osakkeet myydään ennen kuin merkitään uusia

On mahdollista myydä osakkeet heti merkintäoikeuksien saamisen jälkeen. Tällaisessa tapauksessa on meneteltävä eri tavalla kuin kohdassa 2 on neuvottu. Kohdassa 2 uusien merkintä suoritetaan osakevaihtona. Jos kaikki osakkeet onkin myyty jo ennen kuin uusia merkitään, ei osakevaihtoa voi suorittaa. Tällaisessa tapauksessa käytetään hankintakirjaukset -ikkunassa olevaa MO-päivämäärää. MO - eli merkintäoikeus päiväksi asetetaan se päivä, jolloin osakkeet saadaan merkinnästä.

Jos nämä ohjeet eivät olleet riittävät, ota yhteyttä Investimen tukeen.

* Analyysit & markkinainformaatio -> Pörssin ulkopuoliset sijoitusinstrumentit
** Salkku -> Osto- ja myyntikirjaukset