aloittelija,
harjoittelija,
sijoittamisesta kiinnostunut,
haluat kehittää itseäsi,
oppia sijoittamaan
ja toki, vaurastua :)Voit olla sijoittajana
Investime® on ratkaisu
moneen tarpeeseen!
Jo yli 25 vuotta!

 

 

kokenut sijoittaja,
rautainen ammattilainen,
salkunhoitaja,
tarjoat sijoituspalvelua,
sijoituskonsultointia,
tai hallinnoit
useita salkkuja

 


ETUSIVU REFERENSSIT ESITTELY AJANKOHTAISTA FAQ VERSIOPÄIVITYKSET PALAUTE TILAA HINNASTO YHTEYSTIEDOT

 


 
Kurssien analysointi
 
          Tekniset analyysit
Kurssien analysointi
Liukuva keskiarvo
Relative Strength Index (RSI)
Momentum (MOM)
Stochastics (STO)
Point & Figure (P&F)
Line & Bar
 
Katso myös
  Varmuusmarginaali (Graham)
  Osakkeen oikea hinta ja oikea P/E (Gordon)

  Aikatekijä
  Toimiiko sijoittaja aina järkevästi? (Kelly)
  Osakkeen oikea hinta ja oikea P/E-luku        -  laskelmat Jarl Nordin
            Gordonin osinkomalli on hyvin tunnettu. Sen mukaan yrityksen osakkeelle pyritään löytämään oikea hinta. Gordonin mallia on myös käytetty oikean P/E-luvun arvioimiseen.

M J Gordonin malli on vuodelta 1962. Osakkeen motivoitu hinta olisi sen mukaan

P = dE/(k-g)

P = hinta
d = osinkokate
E = osakekohtainen voitto
k = markkinoiden tuottovaatimus
g = yhtiön osinkokasvu
(D = osinko)

osinkokate
  jos yhtiö tekee 1,5 € per osake voittoa ja jakaa osinkona 0,75 € on osinkokate 50%
  siis osinkokate x voittoa = osinko (50 % 1,5 €:sta on 0,75 €)
  näin ollen D = dE, ja yhtälössä voidaan myös dE:n sijasta käyttää D. Silloin ei voida
  ratkaista yhtälöä P/E-luvun osalta.

Esimerkki: 

Yhtiön tulos on 1,5 € per osake. Yhtiö jakaa osinkona 0,75 € osake (osinkokate 0,5). 
Markkinoiden tuottovaatimus on 7 % (riskitön tuotto 3,5 % + riskipreemio 3,5 %).
Osingon kasvuvauhti on 3 % per vuosi.

P = 0,5 x 1,5/(0,07 - 0,03) = 0,75/0,04 = 18,75

Osakkeen motivoitu hinta on 18,75 €

Oikea P/E-luku osakkeelle saadaan kun ratkaistaan Gordonin malli P/E-luvun osalta.

P/E = d/(k-g)

Esimerkki:

Yhtiö teki v. 2005 tuloksen, joka on 0,90 €/osake. Yhtiö jakaa osinkona 0,68 €/osake.
Osinkokate on 75,6 %. Markkinoiden tuottovaatimus on 7 %. Arviomme on, että 
yhtiön kestävä osingonkasvu on 2 % vuodessa. Motivoitu P/E-luku olisi silloin

P/E = 0,756/(0,07 - 0,02) = 0,756/ 0,05 = 15,1

Osakkeen motivoitu P/E-luku on 15,1