aloittelija,
harjoittelija,
sijoittamisesta kiinnostunut,
haluat kehittää itseäsi,
oppia sijoittamaan
ja toki, vaurastua :)Voit olla sijoittajana
Investime® on ratkaisu
moneen tarpeeseen!
Jo yli 25 vuotta!

 

 

kokenut sijoittaja,
rautainen ammattilainen,
salkunhoitaja,
tarjoat sijoituspalvelua,
sijoituskonsultointia,
tai hallinnoit
useita salkkuja

 


ETUSIVU REFERENSSIT ESITTELY AJANKOHTAISTA FAQ VERSIOPÄIVITYKSET PALAUTE TILAA HINNASTO YHTEYSTIEDOT

 


 
Kurssien analysointi
 
          Tekniset analyysit
Kurssien analysointi
Liukuva keskiarvo
Relative Strength Index (RSI)
Momentum (MOM)
Stochastics (STO)
Point & Figure (P&F)
Line & Bar
 
Katso myös
  Varmuusmarginaali (Graham)
  Osakkeen oikea hinta ja oikea P/E (Gordon)

  Aikatekijä
  Toimiiko sijoittaja aina järkevästi? (Kelly)
  Relative Strenght Index (RSI)
         Liukuvien keskiarvojen jälkeen käytetyin teknisen analyysin menetelmä on RSI (suhteellinen voimaindeksi).

Se lasketaan jakamalla nousupäivien nousujen summa laskupäivien laskujen summalla valitulla pituudella (esim. 14pv). Joka päivälle oma RSI:n arvonsa. Tämä tulostetaan sitten käyränä.

Jos valitun RSI:n pituuden aikana kurssi on noussut joka päivä, niin RSI:n arvo sata ja jos laskenut sen arvo on 0. RSI kertoo siis kuinka paljon osakkeen kurssi on noussut tai laskenut valitulla ajanjaksolla. RSI:n ollessa yli 70, katsotaan osakkeen olevan yliostettu, jolloin kurssilaskun todennäköisyys on suuri ja alle 30 se on ylimyyty ja kurssinousun todennäköisyys kasvaa.

Ostosignaali saadaan, kun RSI-käyrä leikkaa liukuvansa alhaaltapäin ja signaalin katsotaan olevan voimakas, kun tämä tapahtuu alle 30 tason.

Myyntisignaali saadaan, kun RSI-käyrä laskee ja leikkaa liukuvansa ylhäältä päin ja signaalin katsotaan olevan voimakas, kun tämä tapahtuu tason 70 yläpuolella.

Liukuvan keskiarvon leikkaus antaa Käyrä & Palkkiin värit. (Yksinkertainen ostosignaali saadaan, kun RSI leikkaa tason 30 alhaaltapäin ja yksinkertainen myyntisignaali RSI-käyrän leikatessa tason 70 ylhäältäpäin. Nämä eivät kuitenkaan vaikuta Käyrä & Palkin väreihin. Tasot 30 ja 70 on valmiina asetuksina, voit halutessasi muuttaa niitä.)

RSI soveltuu hyvin niin lyhyeen kaupankäyntiin kuin pitkäaikaissijoitusten sopivimpien myynti- ja ostoajankohtien määritykseen. Lyhyimmillään RSI:n arvona käytetään ehkä 10 päivää, usein käytetty on 14 päivän RSI ja pisimmillään ehkä 100 päivää.

Käyrissä voidaan nähdä samoja muotoja kuin Käyrä & Palkissakin, kuten Pää ja olkapäät tai Kaksoishuiput.

Top Failure on RSI:ssä mielenkiintoinen:
Jos kurssikäyrä piirtää kaksoishuippua, jossa jälkimmäinen on korkeampi kuin ensimmäinen, näyttäen siis kuin kurssi jatkaisi nousuaan, mutta jos samanaikaisesti RSI piirtää top failuren, saadaan myyntisignaali, osakkeella ei ole enää nousuvoimaa.
 14 päivän RSI kuuden päivän liukuvalla keskiarvolla